Felhasználási feltételek


A Vásárlói vélemények portál általános szerződési feltételei

Rólunk és az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

Üdvözöljük a Vásárlói vélemények portálon!

A Vásárlói vélemények-et a dunnhumby Hungary (dunnhumby, mi, nekünk/minket vagy mienk) üzemelteti. A dunnhumby egy nagyobb cégcsoport része, így amikor "csoportot" mondunk, az alatt a dunnhumby Limited anyavállalatot, annak leányvállalatait és azok saját leányvállalatait értjük, beleértve a dunnhumby-t és közös vállalatainkat (joint venture).
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vásárlói vélemények tagokkal és honlapunk egyéb felhasználóival fennálló viszonyunkat szabályozzák. A "honlap" a Vásárlói vélemények, valamint a Vásárlói vélemények bármilyen alkalmazásának honlapját jelentik. Kérjük, hogy tanulmányozza át figyelmesen a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mivel Ön az általunk időről időre módosított Általános Szerződési Feltételeket a honlap további használatával elfogadja (lásd az "Általános Szerződési Feltételek módosítása").
Titoktartás Felfelé

A velünk a Vásárlói vélemények feltételeivel összhangban megosztott személyes adatokra (például név, cím, e-mail cím) a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Adatvédelmi és Sütihasználati Szabályzat rendelkezései vonatkoznak. Kérjük, hogy az általunk alkalmazott gyakorlat megértéséhez tanulmányozza át a Adatvédelmi és Sütihasználati Szabályzatot, mivel a jelen honlap további használatával Ön látogatóként vagy a Vásárlói vélemények tagjaként elfogadja a jelen Adatvédelmi és Sütihasználati Szabályzatot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fórumban a Vásárlói vélemények-nek címzett, hozzászólás formájában átadott, és mások által megtekintett személyes információk nyilvánosan hozzáférhetőkké válhatnak. Nem vagyunk felelősek mindazon személyes adatokért, amelyek esetében úgy dönt, hogy azokat az ily módon nyújtott tartalom részévé kíván tenni.

Hozzászólások és egyéb tartalmak megosztása Felfelé

A személyes információk mellett további a Vásárlói vélemények-kel kapcsolatos információkat is megoszthat. A Vásárlói vélemények tagjaként kérdőíveket kaphat, telefonos interjúkban, közvélemény-kutatásokban, csoportos interjúkban, P2P chat közösségekben és más egyéb véleménykutató tevékenységekben vehet részt (a továbbiakban a "felmérések").

A Vásárlói vélemények felmérésekre vagy más gondolatokra, észrevételekre, javaslatokra (a továbbiakban: "Hozzászólások") a honlapunk vagy a Vásárlói vélemények fiókkal összekapcsolni kívánt más oldalakon keresztül adott, vagy a nyilvánosság által megtekinthető válaszok elküldésével Ön tudomásul veszi és egyetért a következőkkel:
(a) a hozzászólásai nem tartalmaznak semmilyen bizalmas vagy tulajdonviszonyi információkat;
(b) a hozzászólásaival kapcsolatosan nem vagyunk (kifejezett vagy hallgatólagos) titoktartásra kötelezettek;
(c) mi és az ügyfeleink az Ön hozzászólásait bármilyen üzleti célból tetszőleges módon az egész világon felhasználhatják vagy megoszthatják (illetve úgy határozhatnak, hogy azokat nem használják fel vagy nem osztják meg), és
(d) Ön semmilyen körülmények között nem jogosult semmilyen jellegű kompenzációra vagy térítésre sem tőlünk, sem semmilyen ügyfelünktől.

A honlapunkon vagy a Vásárlói vélemények fiókkal összekapcsolni kívánt, harmadik személyek oldalain feltüntetett, vagy a nyilvánosság által megtekinthető hozzászólások kifüggesztésével kijelenti, hogy Ön az Ön által kifüggesztett összes tartalom és információ tulajdonosa, vagy azok használatának jogosultja. Bár továbbra is hozzászólásai tulajdonosa marad, a tartalom vagy információk honlapunkon történő közzétételével számunka és ügyfeleink számára Ön hozzáférést biztosít mindezen információkhoz és azok használatához. A szellemi tulajdonjogok által érintett tartalmak (pl. fényképek és videók) esetében e tartalmak használatára vonatkozóan a Vásárlói vélemények saját, illetve a Vásárlói vélemények ügyfeleinek marketing értesítésével kapcsolatosan Ön nem kizárólagos, allicencelt globális, ingyenes engedélyt ad ki. Például az ügyfelünk reklámot hozhat létre az Ön által a honlapunkon elhelyezett tartalom felhasználásával.

Nem mi, hanem kizárólag Ön felel valamennyi Ön által feltöltött, közzétett, e-mailben elküldött, továbbított vagy a Vásárlói vélemények révén máshogyan hozzáférhetővé tett hozzászólásért.

Nem vagyunk kötelesek semmilyen módon ellenőrizni a honlapunkon közzétett hozzászólásokat, Ön azonban tudomásul veszi, hogy saját kizárólagos belátásunk szerint az Ön bármelyik hozzászólásának kihelyezését tetszőlegesen visszautasíthatjuk, vagy eltávolíthatjuk azt. Például visszautasíthatjuk bármilyen hozzászólásának közzétételét, vagy eltávolíthatjuk azt, amennyiben e hozzászólások megszegik az alkalmazandó törvényeket, harmadik felek jogait sértik stb.

Harmadik személyek oldalai Felfelé

A honlapunk harmadik felek által üzemeltetett, általunk nem ellenőrzött további anyagokra vagy oldalakra utaló hivatkozásokat tartalmaz (pl. Facebook, Twitter vagy ügyfeleink honlapjai). Nem felelünk ezen oldalak vagy anyagok tartalmáért, sem az Önök által az ezekhez való hozzáférés során elszenvedett veszteségekért vagy károkért. Ajánlott megismerkedni harmadik felek mindazon honalapjainak általános szerződéses feltételeivel, amelyekre a honlapunkról lép be.

Mások jogainak érvényésítésére vonatkozó kötelezettségvállalás Felfelé

Tiszteletben tartjuk mások jogait, és ugyanezt várjuk el Öntől is. Szükségünk van arra, hogy segítsen megőrizni honlapunk biztonságát, ami az Ön részéről a következő kötelezettségvállalásokat foglalja magába:
(a)Nem avatkozik be szándékosan bárki más oldalhasználatába, sem bárki más személyi számítógépébe.
(b)Nem tesz közzé semmilyen hamis hírt, tiltott, sértő, illetlen, obszcén, becsületsértő, fenyegető, megbotránkoztató vagy más, törvénybe ütköző jellegű tartalmat.
(c)Nem tesz közzé semmilyen, más személy jogait sértő vagy megszegő (például szellemi tulajdonjogokat sértő), vagy a törvényt bármilyen más módon sértő tartalmat.
(d)Nem tesz közzé a honlapon semmilyen nem engedélyezett üzleti információt, valamint semmilyen üzleti céllal nem használja fel a honlapra kihelyezett tartalmak bármelyikét (beleértve a sajátját tartalmat is).

Online biztonság Felfelé

Amint a Vásárlói vélemények tagjává válik, saját fiókot és felhasználónevet kap. Ön felelősséggel tartozik a fiókjával kapcsolatos bizalmas információk, valamint az on-line biztonság megőrzéséért, azaz az Ön felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a jelszavai és PIN-kódjai titokban és a szigorúan bizalmasak maradnak. Nem felelünk semmilyen veszteségekért sem károkért, amelyeket Ön annak következtében szenved el, hogy valaki más szerez hozzájuk hozzáférést mindaddig, amíg értesítést nem kapunk arra vonatkozóan, hogy e tevékenységre az Ön beleegyezése nélkül kerül sor. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti (kit) a dunnhumby-t felhasználói jelszava vagy PIN-kódja mindennemű jogosulatlan használatáról, valamint a biztonság minden a tudomására jutott más egyéb megszegéséről. Továbbá felel minden az Ön fiókján keresztül történő kihelyezésért, illetve más egyéb tevékenységért.

Javasoljuk, hogy a honlapunk használata során biztosítsa készüléke biztonságát. Ésszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk honlapunk vírus- és hibamentességét, ugyanakkor nem garantálhatjuk, hogy a használat következtében nem sérül meg a hardver, a szoftver, vagy bármilyen velük kapcsolatos adat.

Szellemi tulajdon Felfelé

Az a tény, hogy a honlapunkat használja, vagy hogy a Vásárlói vélemények tagja, nem jogosítja fel arra, hogy hozzáférjen bármilyen információkhoz a honlapunkon, vagy letöltsön közülük bármit, miután azok továbbra is a mi szellemi tulajdonunkat, vagy licencszolgáltatóink tulajdonát képezik.

Amennyiben feltüntetésre kerül, hogy a tartalom letölthető, saját, nem üzleti célú felhasználásra egy példányban letöltheti. Mindezt azonban kizárólag abban az esetben, ha ezzel nem sért meg semmilyen szerzői vagy tulajdonosi (©) jogot, semmilyen módon nem módosítja a tartalmat, és nem használja fel a tartalmat ahhoz, hogy az Ön személye bármilyen módon összekapcsolhatóvá váljon velünk, a csoportunkkal, esetleg a Vásárlói vélemények termékekkel vagy márkákkal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek nem jogosítják fel Önt a dunnhumby társaság vagy a csoport szellemi tulajdonának (beleértve e nevünket vagy a logónkat is) használatára.

Ingyenes minták Felfelé

Időről időre egy-egy a felmérésben való részvétel előtt minta próbaterméket küldhetünk Önnek. Ha így teszünk, arra törekszünk, hogy a termékeket hatékonyan és időben továbbítsuk, a csomagküldő és fulfillment szolgáltatások jellegére való tekintettel azonban nem garantálhatjuk a termékek csomagolásának állapotát.

Nem előértékesítésre szánt termékek Felfelé

Semmilyen általunk vagy az ügyfelünk által kínált termék, szolgáltatás, kupon vagy utalvány nem szolgál előértékesítési célokat. Jelen rendelkezés bármilyen megsértése (amiről kizárólag mi döntünk) a felmérésből való kizárást vagy a tagsági viszony megszüntetését vonhatja maga után.

Felelősségünk Felfelé

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át ezt a fejezetet, mivel a dunnhumby társaság, a csoportunk, a leányvállalataink, a kapcsolt vállalatok, a vezető tisztségviselők, ügyvezetők / igazgatók, munkavállalók, ügynökök, képviselők, partnerek / tagok és licencszolgáltatók felelősségének korlátozását tárgyalja (a továbbiakban: "Vásárlói vélemények személyek"). Egyes országok törvényei nem engélyezik az alábbi korlátozások egy részét, vagy azok egyikét sem. Jelen bekezdés semmilyen rendelkezése nem szolgál az Ön rendelkezésére álló, és törvényből eredően nem korlátozható jogok korlátozására.

Nem tartozunk Ön felé felelősséggel:

(a) semmilyen bevételkiesésért, vállalkozói veszteségért, elmaradt haszonért, jó hírnév elvesztéséért, adatok felhasználhatóságának megszűnéséért, adatok elvesztéséért sem megsérüléséért, beleértve (egyebek mellett) a tagok vagy a felhasználók személyes adatainak általunk, nem szándékos visszaéléssel okozott kárait is;

(b) semmilyen a nem a jelen használati feltételek általunk okozott megsértésével, vagy a szerződésszerű kezelés törvényből következően reánk vonatkozó kötelességeink megszegésével okozott veszteségért vagy kárért;

(c) semmilyen a jelen általános szerződéses feltételek általunk végzett megsértésének megfelelően előrelátható következményeként felmerült, vagy a szerződésszerű kezelés törvényből következően reánk vonatkozó kötelességeink megszegésével okozott veszteségért vagy kárért. A veszteség vagy kár akkor "megfelelően előrelátható", ha az Ön jelen honlapra való belépése előtt e kárt (i) Ön vagy mi előre feltételeztük, vagy (ii) Ön tájékoztatott minket arról, hogy veszteség merülhet fel, amennyiben a jelen használati feltételeket vagy a törvényből következő szerződésszerű gondoskodás alapelveit megszegjük; vagyo

(d) bármilyen Ön által annak következtében elszenvedett veszteség vagy kár, hogy az elveszítéssel vagy kárral kapcsolatosan nem tette meg a megfelelő óvintézkedéseket, pl. nem telepített megfelelő vírusölő programot.

tekintettel a kizárólag az EU keretén belüli tagokra és felhasználókra a jelen használati feltételek semmilyen rendelkezése nem zárja ki és nem korlátozza a felelősségünket csalás, gondatlanságunk okozta halál vagy személyi sérülés esetén, sem az érvényes törvényi szabályozás értelmében ki nem zárható és nem korlátozható más egyéb felelősséget.

Amennyiben a törvényből eredő jogaival kapcsolatosan bővebb tájékoztatásra tartana igényt, kérjük, lépjen kapcsolatba az üzleti standardokat szabályozó, vagy az illetékes fogyasztóvédelmi szervezettel.

Az ön felelőssége per esetén Felfelé

Az ellenünk harmadik fél által a jelen Általános Szerződéses Feltételek megszegése tárgyában benyújtott kereset elleni védekezés vonatkozásában Ön kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik velünk, és segítséget nyújt nekünk, továbbá lehetővé teszi a számunkra e kereset kezelését.

A jelen Általános Szerződéses Feltételek módosítása Felfelé

Időről-időre módosítanunk kell a jelen Általános Szerződéses Feltételeket. Amennyiben így teszünk, e tényről azzal tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunkon ez irányú értesítést teszünk közzé, és lehetővé tesszük a számára, hogy megerősítse a hozzájárulását. Amennyiben nem ért egyet a módosításokkal, kérjük, ne adja hozzájuk a hozzájárulását, ne látogassa, és ne használja tovább a honlapot (lásd a tagsággal kapcsolatos "Befejezést". Honlapunk - módosításokat követő - további használatával Ön a hozzájárulását adja a módosított Felhasználási feltételek melletti használathoz.

Vásárlói vélemények módosítások Felfelé

Időnként kénytelenek leszünk módosítani, kiegészíteni vagy levenni a Vásárlói vélemények felméréseket, honlapunk tartalmát vagy a Vásárlói vélemények más aspektusait. Fenntartjuk annak a jogát, hogy ezt mindennemű Ön felé fennálló felelősség nélkül tegyük meg.

Nemzetközi használat Felfelé

Globális Vásárlói vélemények létrehozására törekszünk egységes standardok szerint mindenki számára, ugyanakkor azonban be kell tartanunk a helyi törvényi szabályozást is.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai olyan helyekre továbbíthatók, amelyek nem feltétlenül biztosítják a személyes adatok azonos jogi védelmét, mint a lakóhelye szerinti ország. Megteszünk minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatait mindig megfelelő jogi védelmet élvezhessenek. Mindennemű félreértések elkerülése érdekében semmilyen személyes adatot nem továbbítunk az EGT területén kívülre.

A Vásárlói vélemények tagsághoz Önnek magyarországi lakóhellyel kell rendelkeznie. Nem adunk ki semmilyen olyan értelmű nyilatkozatot, hogy a Vásárlói vélemények, a honlapunk által elérhető bármilyen termékek vagy más anyagok alkalmasak vagy elérhetők más országokban való felhasználásra is. Ha Ön úgy dönt, hogy a honlapunkat más országokból belépve látogatja meg, ezt a saját kezdeményezésére teszi, és felel a helyi törvények betartásáért.

Alkalmasság Felfelé

A Vásárlói vélemények tagja kizárólag 18 életévét betöltött személy lehet.

Jogunk van annak eldöntésére, hogy mely tagok jogosultak részt venni Vásárlói vélemények-ben, vagy bármilyen más, általunk kínált felmérésben. Ugyanígy a tagot bármikor kizárhatjuk a Vásárlói vélemények-ben való részvételből, éspedig bármilyen okból kifolyólag.

Amennyiben nem tagja más a Vásárlói vélemények-kel kapcsolatos hűségprogramnak, háztartásonként kizárólag egyetlen regisztráció engedélyezett, ellenkező esetben minden más hűségkártya tulajdonos beregisztrálhat.

Befejezés Felfelé

A tagságát bármikor bármilyen okból kifolyólag felmondhatja, ehhez látogasson el a "Beállítások" lapra. Tagságát bármikor megszüntethetjük az alábbi okok bármelyike miatt:

(a) Nem megfelelő Vásárlói vélemények használat az Ön részéről;

(b) A jelen Általános Szerződéses Feltételek vagy az Adatvédelmi és Sütihasználati Szabályzat rendelkezéseinek Ön általi megsértése, beleértve a szellemi tulajdonjogok megsértését is;

(c) Munkaviszony a dunnhumby társaság és/vagy a csoport piaci versenytársainál;

(d) A dunnhumby társaság bizalmas adatainak megosztása harmadik személlyel. Például bármilyen információ arról, hogy hogyan működik a Vásárlói vélemények; vagy

(e) Belső kritériumaink a résztvevők a kampány működésével vagy általában a Vásárlói vélemények tekintetében.

A jelen Általános Szerződéses Feltételek értelmében az Önnel megkötött megállapodásunk maradéktalanul érvényes és hatályos e honlap meglátogatása esetén, és/vagy Vásárlói vélemények tagsága esetén, amennyiben azt követően is továbbra is tag marad, hogy a részvétele véget ér, vagy megszüntetésre kerül.

Tevékenységek szerinti egyéb juttatásokra vonatkozó különleges rendelkezések Felfelé

A dunnhumby saját kizárólagos illetékességi körében határozza meg, hogy a tag milyen esetleges egyéb juttatásokra jogosult.

A tagok bizonyos tevékenységekért Vásárlói vélemények pontokat szerezhetnek. Bizonyos tevékenységekben való részvételért a tagok részére felkínálható a sorsoláson való részvétel (lásd "különleges sorsolási rendelkezések").

1500 Vásárlói vélemények pont (vagy az általunk meghatározott összeg) elérését követően azokat utalványokra váltjuk át, amelyeket a mall.hu internetes bolti vásáráskor lehet felhasználni.

A dunnhumby nem garantálja és nem is nyilatkozza, hogy a tagjai bizonyos számú Vásárlói vélemények pontot kapnak, a dunnhumby fenntartja magának a jogot, hogy Vásárlói vélemények kínálatát bármikor leállítsa, vagy módosítsa a feltételeket, amelyek mellett a Vásárlói vélemények összegyűjtésre, vagy a Vásárlói vélemények pontok beváltásra kerülnek, éspedig az Önnek nyújtott tájékoztatás alapján.

A dunnhumby nem tesz semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, és nem vállal garanciát tekintettel:

(a) a tagok által bármilyen Vásárlói vélemények utalványok vagy pontok cseréjével szerzett árura vagy szolgáltatásokra;

(a) bármilyen cserélhető egyedi termékekre vagy szolgáltatásokra; sem pedig olyan

(a) feltételekre, amelyek mellett a Vásárlói vélemények pontok kicserélhetők.

A tagok kizárólag a kiskereskedők, gyártók vagy szolgáltatók által kínált garanciákkal, jótállásokkal és esetleges nyilatkozatokkal számolhatnak.

Irányadó jog Felfelé

Jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar törvényi szabályozással összhangban értelmezendők, és mindennemű jogvitákat kizárólag a magyar bíróságok jogosultak eldönteni.

Kérdések Felfelé

Amennyiben kérdései lennének az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatosan, az info@vasarloi-velemenyek.hu címen veheti fel velünk a kapcsolatot.